Bij RTL Boulevard over Mediacode en Caroline van Monaco II

rtlboulevardEerder schreef ik op Media Report over de nieuwe zaak die prinses Caroline van Monaco tegen Duitsland heeft aangespannen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Afgelopen vrijdag interviewde RTL Boulevard me naar aanleiding van dat bericht. Boulevard vroeg zich af of deze nieuwe Caroline zaak van invloed zou kunnen zijn op de Mediacode.

Die vraag ligt inderdaad voor de hand, omdat de Mediacode geheel gebaseerd is op het Caroline arrest uit 2004. In de Mediacode wordt het Caroline arrest, kort gezegd, zo uitgelegd dat alle berichtgeving met fotomateriaal van de leden van het Koninklijk Huis over alledaagse gebeurtenissen die niet bijdraagt aan het publiek debat, niet is toegestaan. 

Niemand zal de koninklijke familie, en zeker de kinderen, het recht op privacy miskennen. Maar dit is een wel zeer absolute uitleg van het Caroline arrest. Een uitleg die zoals gezegd volgens mij niet gelezen kan worden in dit arrest. Als het Europese Hof dat nu ook duidelijk maakt in het nog te wijzen Caroline II arrest, dan is het inderdaad de vraag of de huidige Mediacode nog wel in stand zal blijven.  Hoewel de Mediacode een eenzijdig door de koninklijke familie (lees: RVD; lees juridisch adviseurs van de RVD) opgestelde tekst is en ze er dus in kunnen zetten wat ze willen, ligt het voor de hand dat de RVD druk zal voelen een eventuele nieuwe Caroline norm te verwerken in de code.

Maar het blijft gissen. Wie weet dat het Hof helemaal niets nuanceert en we met de onduidelijkheid van Caroline I blijven zitten.

Het fragment van vrijdag 16 oktober staat hier op RTL gemist.