Europa bereikt voorlopig akkoord over geoblocking

Op 20 november jl. is een compromis bereikt over de voorlopige tekst van de verordening geoblocking. Discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging wordt verboden. Het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software valt niet onder de verordening.

Wat is geoblocking?
Geoblocking is het verhinderen dat klanten toegang hebben tot (de aankoop van) producten of diensten op een website in een andere lidstaat of hen daarbij discrimineren. Uit marktonderzoek van de Europese Commissie blijkt dat meer dan de helft (63%) van webwinkels aan geoblocking doet. Bijvoorbeeld als een klant geen online betaling kan verrichten, registratie op de website wordt geweigerd of een aankoop geblokkeerd omdat vanuit een andere lidstaat wordt besteld. Dit beperkt e-commerce op de interne markt ten nadele van consumenten en bedrijven.

Wat is nu precies verboden?
Het voorlopig akkoord verbiedt (prijs)discriminatie in drie gevallen: toegang tot goederen en diensten, websitetoegang en betalingstransacties. Aanbieders mogen toegang tot hun website niet blokkeren of klanten re-routen, tenzij de klant hiervoor expliciet toestemming geeft, en ook geen verschillende betalingsvoorwaarden toepassen op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.

Gelijke toegang tot goederen en diensten
Gelijke toegang tot goederen en diensten geldt ook in drie gevallen.

  • voor diensten als autoverhuur of hotelovernachting, waar de klant gebruik van wil maken in het land waar de handelaar actief is;
  • voor langs elektronische weg verstrekte diensten zoals clouddiensten of gegevensopslag;
  • én voor goederen die worden geleverd in een lidstaat waarnaar de handelaar levering aanbiedt of die worden opgehaald op een met de klant overeengekomen locatie.

Een klant in Nederland mag dus niet belemmerd worden een online aankoop te doen van een leverancier gevestigd in Duitsland, indien de handelaar levering in Nederland aanbiedt. Dit moet ook voor dezelfde prijs, tenzij een prijsverschil non-discriminatoir is, bijvoorbeeld gerechtvaardigd door het verschil in transport- of afleverkosten. Als de handelaar geen levering in Nederland aanbiedt, moet de leverancier de producten wel verkopen aan deze klant maar hoeft hij het product niet in Nederland af te leveren.

In tegenstelling tot prijsdiscriminatie blijft prijsdifferentiatie of differentiatie in de algemene voorwaarden toegestaan.

Verhouding tot het mededingingsrecht
Beperkingen van actieve verkoop in de zin van de groepsvrijstellingsverordening (nr. 330/2010) en het kartelverbod in artikel 101 VWEU vallen buiten het verbod op ongerechtvaardigde geoblocking. In geval van conflict met het mededingingsrecht zal de nieuwe verordening voorrang krijgen.

Vanaf wanneer moet mijn website hieraan voldoen?
De verwachting is dat de nieuwe regels in de eerste helft van 2018 formeel worden bekrachtigd. Inwerkingtreding vindt plaats 9 maanden na publicatie van de verordening in het EU publicatieblad. Voor details, zie de persberichten van de Europese Commissie en de Raad.

Meer weten over de aankomende veranderingen? Neem gerust contact op met de sectie Commercial of Martine de Koning (Martine.de.Koning@kvdl.com).