Politie had filmpje van politie-optreden op mobiele verdachte niet mogen wissen

opname-politie-optreden-met-mobieltjeVerdachte filmt een verkeerscontrole voor zijn winkel (of het echt zijn winkel was laat ik even buiten beschouwing). Hij werd vervolgens vervolgd voor het belemmeren van de politie. Verdachte ontkent. Het is zijn woord tegen dat van vier politiemensen. De politie neemt zijn telefoon in beslag en wist het filmpje dat verdachte van het optreden van de politie heeft gemaakt. Reden: de agenten hadden geen toestemming gegeven voor de opname. Dat is onacceptabel, oordeelt de rechtbank Dordrecht in een vonnis van juli 2010 (dat ik nu tegenkom).

De politie schond het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde recht op een eerlijk proces van verdachte door de telefoon in beslag te nemen en het filmpje te wissen. Immers, verdachte kon zijn standpunt nu niet meer onderbouwen. Het wissen van het filmpje was bovendien een ontoelaatbare inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring vastgelegd in artikel 10 EVRM. Uitgangspunt is dat verdachte het recht heeft te filmen wat op de openbare weg gebeurt en die beelden te bewaren. Het OM werd niet ontvankelijk verklaard wegens grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte door de politie.