‘Kassa’ voor de vrijheid van meningsuiting

pretium-vs-varaAl eerder is op Media Report bericht over het kort geding dat Pretium Telecom had aangespannen tegen de Vara. Het programma ‘Kassa’ van de Vara besteedde in verschillende tv-uitzendingen aandacht aan de grote hoeveelheid klachten die over Pretium bij de Consumentenautoriteit en de Ombudsman binnen waren gekomen. Kassa overhandigde de Staatssecretaris in de uitzending ‘een paar kilo klachten’, maar gaf Pretium geen kopie van die klachten. Pretium kreeg wel de gelegenheid in de studio een weerwoord te geven, maar zag daar van af.

Naar aanleiding van de uitzendingen spande Pretium een kort geding aan tegen de Vara. Pretium won deze procedure op de meeste punten. Volgens de voorzieningenrechter moest het belang van Pretium bij bescherming van haar goede naam prevaleren boven het belang van de Vara bij vrijheid van meningsuiting. Kassa moest de uitzendingen verwijderen en rectificeren. Tegen dat vonnis is de Vara in beroep gekomen.

Het Gerechtshof Den Haag heeft nu uitspraak gedaan. In hoger beroep voerde Pretium onder meer aan dat het in strijd was met haar recht op wederhoor dat ze voorafgaand aan de uitzending niet op de hoogte was gesteld van het feit dat Kassa aan de Staatssecretaris klachten zou voorhouden. En evenmin dat in de uitzending gesproken zou worden over ’een paar kilo’ klachten.

Het Hof oordeelde dat Pretium zich er niet achter kon verschuilen dat ze niet wist dat er grote hoeveelheden klachten waren. Dit was immers ook al eerder in een ander consumentenprogramma naar voren gekomen. Dat Pretium die klachten ongegrond acht doet daar volgens het Hof niet aan af. De Vara hoefde Pretium niet voorafgaand aan de uitzending mee te delen welke kritische uitlatingen zij zou doen en dat zij zou spreken over een ‘paar kilo klachten’. Had Pretium willen opkomen tegen deze kritische uitlatingen, dan had ze deze uitlatingen in de uitzending moeten weerleggen. Nu ze dat niet heeft gedaan, komt dit voor haar eigen rekening.

Het Hof concludeert dat het belang van de Vara bij vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan het belang van Pretium bij bescherming van haar naam en reputatie en vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter. ‘Kassa’ dus voor de vrijheid van meningsuiting.

Het Hof wees op dezelfde datum ook arrest in een andere zaak tussen de Vara en Pretium, over een publicatie in Kassa Magazine. Ook die zaak won de Vara in hoger beroep. De uitspraak is hier te vinden.

Update: De Hoge Raad bevestigde bij arrest van 16 december 2011 de uitspraak van het Gerechtshof.