Hello Goodbye hoeft geen excuses te maken aan ex geïnterviewde vrouw

Het televisieprogramma Hello Goodbye zond op 21 september 2017 een item uit waarin een vrouw vertelde over de gewelddadige relatie met haar ex-man. De ex ontkent dat er sprake was van mishandeling en vordert van KRO-NCRV, de omroep die de aflevering uitzond, 2.500,- EUR aan schadevergoeding. Bovendien eist de man “excuses”. 

Die moeten worden overgebracht op de website van KRO-NCRV en worden uitgesproken in de eerstvolgende aflevering van Hello Goodbye.

De rechter maakt snel korte metten met deze vorderingen. In de eerste plaats natuurlijk omdat je niet veroordeeld kunt worden tot het maken van excuses: “Voorop wordt gesteld dat een vordering tot het aanbieden van excuses in rechte niet kan worden afgedwongen. Bij excuses gaat het immers om het spontaan en oprecht berouw tonen over het eigen tekortschieten”. Maar ook als de vordering “welwillend” gelezen zou worden – dat wil zeggen dat eigenlijk om rectificatie verzocht wordt – kan deze naar het oordeel van de rechter niet worden toegewezen.

Daarbij is vooral van belang dat niet KRO-NCRV of de presentator van Hello Goodbye de ex van mishandeling heeft beschuldigd, maar de vrouw zelf. De omroep heeft zich niet met deze beschuldiging vereenzelvigd. Ook gezien het feit dat de uitspraken van de vrouw niet tot haar ex-man zijn te herleiden rustte er op KRO-NCRV geen verplichting over te gaan tot wederhoor. In de uitzending wordt namelijk de naam van de ex-man en zijn woonplaats niet genoemd; van de vrouw wordt alleen de voornaam genoemd (in de aftiteling) en geen enkele andere persoonlijke gegevens. De ex-man kan wellicht in kleine kring worden herkend maar er wordt aangenomen dat de persoonlijke omstandigheden al bekend zijn in de kring. Zelfs als de stellingen van de ex feitelijk zouden kloppen (wat door de vrouw in de procedure gemotiveerd was betwist), handelde de omroep dus niet onrechtmatig. De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen af, en veroordeelt de ex-man in de proceskosten.