Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM

In het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM, voorheen het NJCM-bulletin) in 2015 is een artikel gepubliceerd van Jens van den Brink en Emiel Jurjens getiteld “Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM. Een blik op de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie en een beoordeling van de voorgestelde wetgeving”.

De bescherming van klokkenluiders in Nederland is op dit moment grotendeels gebaseerd op de rechtspraak van het EHRM over de vrijheid van meningsuiting. Het EHRM hanteert voor de beoordeling van dergelijke zaken een zestal factoren. Klokkenluiders kunnen verder bescherming ontlenen aan de journalistieke bronbescherming onder artikel 10 EVRM. Naast de bescherming onder het EVRM, die doorwerkt in de Nederlandse rechtspraak, ligt er in Nederland momenteel een aantal wetsvoorstellen voor die hun effect zullen hebben op de bescherming van klokkenluiders. Het gaat daarbij om het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders en de wetsvoorstellen om het brongeheim wettelijk te verankeren in het wetboek van Strafvordering en de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. De auteurs concluderen dat klokkenluiders beter af zijn onder de rechtspraak van het EHRM dan onder het regime van de Nederlandse wetsvoorstellen.

Lees het volledige artikel hier.