Titel boek over Willem-Alexander “Ik mag ook nooit iets” aangepast na klacht RVD

Foto van de Prins van Oranje, februari 2008 (c) RVD/Royal Images, foto: Frank van BeekWe schreven op Media Report al eerder over de strikte toepassing van de Mediacode door de RVD en de recente discussie over het linkverbod naar privé-foto’s van leden van het Koninklijk Huis. Nu is er ophef over een boek van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra, die een bloemlezing van uitspraken van Willem-Alexander hebben opgesteld. De RVD tekende bezwaar aan tegen de titel van het boek, die zou luiden ”Ik Mag Ook Nooit Iets”.

Een eerder boek van deze auteurs (“Voor de Troon Wordt Men Niet Ongestraft Geboren”) kon al niet rekenen op de goedkeuring van de Koningin. Ze vond dat er selectief was geselecteerd uit archiefbronnen van het Koninklijk Huis, waardoor haar voorvaderen in een kwaad daglicht zouden komen te staan. Ook een recent boek van één van de auteurs werd weinig enthousiast door de RVD ontvangen: het zou de nagedachtenis aan Prins Claus ‘verminken‘. Zoals het NRC destijds goedkeurend opmerkte, is er overigens verder niet opgetreden tegen deze boeken.

Het probleem met dit nieuwste boek is echter dat de titel een citaat zou zijn van Willem-Alexander. Hij zou de gewraakte uitspraak gedaan hebben in een besloten bijeenkomst met royalty-verslaggevers, met betrekking tot de situatie rond het vakantiehuis van Willem-Alexander in Mozambique. Eén van de deelnemers aan de bijeenkomst had de woorden doorgegeven aan de auteurs.

Echter, de notulen van deze bijeenkomst zijn geheim en de verslaggevers mochten niet verder vertellen wat er allemaal is gezegd. Toen de RVD daarom bij de uitgeverij van het boek (Meulenhoff) aanklopte met de klacht over de titel, besloot de uitgeverij de titel te veranderen omdat “niet kan worden geverifieerd wat zijn letterlijke woorden wel zijn geweest“.

De auteurs reageren in een interview met De Pers tamelijk laconiek: “het is een storm in een glas water”. Ze tekenen wel aan dat het door de strenge regels lastig is om goed journalistiek werk over het koningshuis te verrichten.

Desgevraagd kondigen ze ook de nieuwe titel van het boek aan: “Leve de Magnetron!”

Update 1 december 2011: de klacht van de RVD kwam te laat om de eerste druk van het boek nog te kunnen beïnvloeden, zodoende kunt u bij uw lokale boekhandel zolang de voorraad strekt nog het boek onder de titel “Ik Mag Ook Nooit Iets” aanschaffen. Meulenhoff heeft aangekondigd bij de tweede druk de titel van het boek te veranderen in “Ik Kan Niet Zomaar Zeggen Wat Ik Wil.