EenVandaag mocht rapper naast geblurde leden herkenbaar in beeld brengen

Woensdag 22 maart 2018 zond EenVandaag een item uit waarin aandacht werd besteed aan een strafproces tegen tien Syriëgangers. Twee jongens uit deze groep waren tot 2014 lid van de Arnhemse rapgroep Team Liefde. Om een beeld te schetsen van hun leven voordat ze dat jaar naar Syrië vertrokken, zond EenVandaag fragmenten uit van hun videoclip Ramadan, opgenomen in 2013. In deze fragmenten waren de gezichten van de twee jongens waar het om ging geblurred; de rest van de gezichten van de rapgroep zijn door EenVandaag herkenbaar in beeld gebracht.

Één van de de niet-verdachte rappers klaagde vervolgens bij de AVROTROS over het feit dat hij veel negatieve reacties ontving op de uitzending. Mensen zouden hem beschuldigen van het zijn van een Syriëganger, dan wel associëren met Syriëgangers. Dit alles omdat zijn gezicht herkenbaar in beeld is gebracht.

AVROTROS bracht hier tegenin dat het in de pers juist een gebruikelijke manier is om verdachten in een strafproces onherkenbaar te maken door hun gezichten te blurren. Nu de rapper geen verdachte was, was dit in zijn geval niet nodig.

Ondanks het feit dat EenVandaag twee dagen later een rectificatie uitzond, stelt de rapper de omroep aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden en begint een rechtszaak. De rechter weegt de persvrijheid van AVROTROS af tegen de bescherming op de persoonlijke levenssfeer van de rapper, en oordeelt dat van een onrechtmatige daad geen sprake is. De rectificatie was voldoende duidelijk en bovendien heeft de niet-verdachte rapper meermaals zelf de media opgezocht om zijn verhaal te doen. Verder was EenVandaag niet het eerste mediaplatform dat onder verwijzing van de videoclip over de Syriëgangers berichtte. Het is volgens de rechter dan ook niet te bewijzen dat de schade rechtstreeks het gevolg is van de uitzending van EenVandaag van 22 maart.