Aansprakelijkheid forumbeheerder Maroc.nl in hoger beroep beslist op grond van citaatrecht

Maroc.nlHoger beroep in een zaak over plaatsing van een foto op het internetforum Maroc.nl. Eisers (fotograaf en ouder) maken bezwaar tegen het plaatsen van een door eiser gemaakte foto van het kind van eiser op het forum van website Maroc.nl. De foto is geplaatst door een gebruiker van het forum. De Rechtbank Amsterdam wees de vorderingen van eisers af op 21 januari 2010. Lees hier meer over de feiten en het verloop in eerste aanleg.  Het Hof Amsterdam heeft nu op 27 juli 2010 geoordeeld dat kortgezegd de plaatsing van het betreffende krantenartikel met bijbehorende foto op het internetforum van Maroc.nl als (toelaatbaar) citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet moet worden beschouwd. De functie van de foto bij het artikel is functioneel van aard; het vergroot de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrijnende karakter van het aangesneden onderwerp (r.o. 4.5).

Het Hof komt daardoor verder niet toe aan de vraag of Maroc.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor inbreuken door haar gebruikers op haar forum.

Het beroep van eisers op het portretrecht slaagt evenmin onder meer wegens het gebrek aan een redelijk belang; de foto wordt gebruikt in een context die gelijk of in elk geval vergelijkbaar is met die waartoe toestemming is verleend (r.o. 4.7).

Kortom, het Hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank.

In dit hoger beroep werd Stichting Maroc.nl bijgestaan door Kennedy Van der Laan (Reindert van der Zaal en Jens van den Brink).