Item in Opgelicht van Avrotros over ‘schurk’ die spoor faillissementen achterliet niet onrechtmatig

Eiser in dit kort geding heeft vanaf 2012 een aantal ondernemingen opgericht, die naderhand failliet zijn gegaan. De totale schuldenlast van de failliete ondernemingen bedraagt €537.701,04. De redactie van het programma Opgelicht?! van de Avrotros doet onderzoek naar eiser, waarna eiser zelf contact zoekt met Avrotros. Dit resulteert in een interview waarin Opgelicht een aantal dingen aan eiser voorlegt. Op 24 januari 2017 zendt Opgelicht vervolgens een item uit over eiser’s zakelijke handelswijze. Het item schetst eiser als iemand, die in korte tijd meerdere ondernemingen opricht, deze kort na elkaar failliet laat gaan en daarbij veel schuldeisers en gedupeerden achterlaat en waar iedereen – inclusief zijn eigen vrouw – bang voor is. Er worden fragmenten van interviews met de familieleden van eiser getoond, en beelden van het interview met eiser zelf. De uitzending is terug te zien via de website van AvroTros en Uitzending gemist. Daarnaast staat er een artikel over het item op de site van AvroTros.

Eiser vindt dat de uitzending onrechtmatig is, en vordert verwijdering van het item en het artikel van internet en een rectificatie.

De voorzieningenrechter oordeelt – aan de hand van de belangenafweging tussen het recht op vrije meningsuiting van Avrotros en het recht op bescherming van de eer en goede naam van eiser – dat de uitzending niet onrechtmatig is. Het recht op vrije meningsuiting van Avrotros moet prevaleren, omdat AvroTros beschikt over voldoende feitenmateriaal om kritisch te kunnen kijken naar de zakelijke handelswijze van eiser. Avrotros heeft aangetoond dat eiser meerdere ondernemingen heeft opgericht, dat er een schuld is ontstaan van rond de €500.000,- en dat er meerdere gedupeerden zijn. Dat AvtroTros niet alle gedupeerden aan het woord heeft gelaten, is een keuze die zij mag maken in het belang van het programma. Ook heeft Avrotros voldoende gelegenheid gegeven voor weerwoord van eiser.

In de uitzending wordt verder nog de term “de schurk van [de woonplaats van eiser – red.] ” gebruikt om eiser te beschrijven. Volgens eiser stond hij helemaal niet zo bekend en heeft AvtroTros deze mededeling zonder enige onderbouwing gedaan. De voorzieningenrechter overweegt eerst dat AvtroTros, door de wijze waarop zij deze term gebruikt, daarmee niet haar eigen mening verkondigt, maar dat dit een weergave is van de mening van anderen. Vervolgens geeft de voorzieningenrechter een mooie overwegingen over de boodschappersfunctie die AvtroTros vervult. Zij kan voor de mededeling in beginsel niet worden gestraft, tenzij sprake is van bijzondere zwaarwegende redenen, die in dit geval niet aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter is nog wel van mening dat het inzicht in het persoonlijk leven van eiser in het item, voornamelijk weergegeven door de interviews met familieleden, niet nodig was geweest. “De voorzieningenrechter kan voorshands, zonder nadere onderbouwing van de zijde van AvtroTros, welke ontbreekt, niet inzien waarom een dergelijke inkijk in het persoonlijke leven van [eiser] van belang zou zijn voor het aan de kaak stellen van de zakelijke handelswijze van [eiser] . Dat laatste was volgens AvtroTros immers het doel van de uitzending.” Desondanks is de uitzending “overall gezien” niet onrechtmatig, nu het zwaartepunt van de uitzending lag op de zakelijke handelswijze. In dit kader overweegt de voorzieningenrechter nog dat iemand die zakelijk opereert meer kritiek heeft te dulden dan iemand die als privé-persoon handelt.

Alle vorderingen van eiser worden afgewezen.

| Print Print | MR 21283