Uitgever biografie mocht portret Max Verstappen gebruiken zonder toestemming

Uitgeverij Karakter heeft in 2016 het boek “Max – het ongeautoriseerde verhaald over de jongste Formule 1-winnaar ooit” uitgebracht. Nederlands bekendste autocoureur heeft voor de biografie geen toestemming gegeven en vorderde op grond van zijn portretrecht (artikel 21 Auteurswet) een verbod. De rechtbank Amsterdam wees op 6 december 2017 vonnis: de publicatie is niet onrechtmatig.

Onder expliciete verwijzing naar het op 14 juni 2013 door de Hoge Raad gewezen bekende arrest tussen Cruijff en uitgeverij Tirion, overwoog de rechtbank dat het door Verstappen gestelde redelijke belang – zijn verzilverbare populariteit – om zich tegen gebruik van zijn portret te verzetten in dit geval niet aanwezig was omdat Karakter hem een redelijke vergoeding voor dat gebruik had aangeboden. De rechtbank vond de aangeboden vergoeding van 10% van de netto opbrengst van het boek in dit geval redelijk omdat dat de foto’s gemaakt waren in het kader van de beroepsuitoefening van Verstappen en behalve een commerciële waarde ook een algemene nieuwswaarde hebben. Bovendien waren veel van de foto’s al eerder gepubliceerd en waren de foto’s volgens de rechtbank slechts ondersteunend aan het verhaal.

Doordat de vergoeding als redelijk is aangemerkt, heeft Max Verstappen geen redelijk belang om zich op grond van artikel 21 van de Auteurswet tegen de openbaarmaking van zijn portret te verzetten. Het boek blijft dus gewoon te koop.