Hoge Raad: Monopoliepositie van De Lotto niet in strijd met Europees Recht

lottoladbrokesNa een juridische strijd tussen Ladbrokes en de Lotto van ruim 9 jaar is er eindelijk een definitieve uitspraak. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van vorige week vrijdag dat het monopolie van de Lotto bij het organiseren en aanbieden van kansspelen in Nederland niet in strijd is met het Europese recht van vrij verkeer en diensten. De Lotto mocht het aanbieden van kansspelaanbiedingen via internet en telefoon door de in Engeland gevestigde Ladbrokes weren. 

Achtergrond

De Lotto heeft in Nederland een monopoliepositie op grond van de Wet op de kansspelen. De Wet op de kansspelen werkt met een vergunningenstelsel en alleen de Lotto heeft een vergunning voor het organiseren van kansspelen (in het specifiek sportweddenschappen). Ladbrokes, een in Engeland gevestigd bookmakerskantoor, bood via telefoon en internet ook kansspelen aan en bereikte daarmee ook het Nederlandse publiek. De Lotto meende dat Ladbrokes in strijd met de Wet op de Kansspelen handelde door zonder Nederlandse vergunning kansspelen aan te bieden. Ladbrokes daarentegen meende dat de monopolie van de Lotto in strijd was met het Europese recht van vrij verkeer van diensten.

Prejudiciële vraag

Ten tijde van het cassatieberoep heeft Ladbrokes een aantal prejudiciële vragen gesteld. Een van die vragen aan het Hof van Justitie hield kort gezegd in of het vrij verkeer van diensten eraan in de weg staat een lidstaat op grond van zijn gesloten vergunningstelsel een buitenlandse aanbieder van kansspelen kan verbieden dat via internet te doen terwijl deze buitenlandse aanbieder daarvoor in zijn eigen land wel een vergunning heeft. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag ontkennend en meende dat een dergelijk verbod gerechtvaardigd kan zijn. Bijvoorbeeld door het doel van de regeling, bijvoorbeeld in geval van consumentenbescherming, bestrijding van fraude, criminaliteit of het vermijden van andere maatschappelijke problemen.

Hoge Raad

Op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer een aanbieder in een andere lidstaat rechtmatig via internet kansspelen aanbiedt, een andere lidstaat zich alsnog op het standpunt mag stellen dat die niet voldoende waarborgen biedt voor bescherming van de nationale consument tegen het risico van fraude en criminaliteit. De Hoge Raad heeft alle klachten van Ladbrokes ongegrond verklaard en het beroep verworpen. Met deze uitspraak wordt het bevel aan Ladbrokes (wat reeds in 2003 door de kort geding rechter was gegeven) om de toegang tot de website voor Nederlandse ingezetenen te blokkeren in stand gehouden.

Voor een uitgebreide achtergrond van het geschil, waarin ook de door het Europese Hof vastgestelde hypocrisietoets van belang is, zie ons eerdere bericht (MR 5342)  op Media Report.