Raad voor Cultuur voorstander open omroepbestel

De tijd staat open, zo heet het langverwachte advies dat de Raad voor Cultuur heeft uitgebracht aan staatssecretaris Dekker (OCW). Het advies gaat over de toekomst van het publieke omroepbestel. Volgens de Raad moeten de omroepverenigingen zich meer richten op specifieke publieksgroepen en thema’s. Het ledencriterium zou moeten verdwijnen als …lees meer

Hof van Justitie: Oostenrijkse rechter mag UPC verbieden toegang aan website te verlenen

Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen UPC Wenen over de illegale streamingsite kino.to. Hiernaar werd reikhalzend uitgekeken omdat de uitspraak veel overeenkomsten bevat met de Nederlandse Pirate Bay-filter zaak (hoewel kino.to geen torrentsite is). Het gaat namelijk om de vraag in hoeverre een ISP verboden kan worden toegang te bieden tot bepaalde websites. In een uitgebreid arrest concludeert het Hof van Justitie dat …lees meer

Update online kansspelen

Zoals bekend gaat het online kansspelbeleid op de schop. Iets minder dan een jaar geleden berichtten wij over de consultatieronde voor het wetsvoorstel ‘kansspelen op afstand’. Vorige maand heeft de Ministerraad het definitieve wetsvoorstel vastgesteld en voorgelegd aan de Raad van State. Hoewel het nog een paar maanden zal duren voordat de wet door de Eerste en Tweede Kamer is, ziet het ernaar uit dat er echt nieuwe toetreders kunnen komen op de markt voor online gaming. Ter opfrissing; het is de bedoeling dat er eindelijk specifieke vergunningen verleend worden voor online kansspelen. Daar staat tegenover dat …lees meer

AFM hoeft herroepen boete niet te rectificeren

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft vorige week moeten oordelen of de AFM moest rectificeren nadat een door haar opgelegde boete was herroepen. Publicatie van een boetebesluit is een beproefd sanctiemiddel en de vraag is wat er moet gebeuren als later blijkt dat een boete onterecht is opgelegd. In dit geval had de AFM een boete van EUR 24.0000 opgelegd, die uiteindelijk in beroep en hoger beroep vernietnigd en herroepen werd. Het bedrijf in kwestie probeerde hierna uiteraard haar naam te zuiveren. Zij verzocht de AFM daarom om het boetebesluit en daaraan gerelateerde informatie …lees meer

Opdrachtgever moet ook voor “lelijk” logo betalen

Mag een opdrachtgever een “slecht” ontwerp voor een logo afkeuren zonder daar de ontwerper voor te betalen? Over deze vraag moest de rechter zich onlangs buigen. De aanleiding daarvoor was het geschil tussen Webstate en een ontwerper. Webstate had de ontwerper de opdracht gegeven om onder meer een logo te ontwerpen. Webstate is echter niet tevreden met het resultaat en zegt de overeenkomst op. De ontwerper stuurt …lees meer

EHRM (Pentikäinen): fotograaf moet zich aan politie orders houden

Begin februari heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in een Finse zaak, aangespannen door een fotograaf die meende onrechtmatig beperkt te zijn in zijn vrijheid van meningsuiting. Markus Veikko Pentikäinen was, in opdracht van het nationale weekblad Suomen Kuvalethi, met zijn camera aanwezig bij de demonstratie tegen de Azië-Europa Top (ASEM) in het centrum van Helsinki op de avond van 9 september 2006. Het was een voor Finland bijzonder grote demonstratie en de media waren om die reden in grote getalen aanwezig. Pentikaïnen besloot niet in het voor de media aangewezen apart gelegen gebied plaats te nemen, maar zich tussen de …lees meer

24 uur de gelegenheid bieden voor wederhoor is voldoende

Het Parool was van plan een artikel te publiceren over de activiteiten van een projectontwikkelaar en aan hem gelieerde bedrijven en personen op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam ook de zaak Hooijmaijers aan de orde, en de betrokkenheid van een projectontwikkelaar bij die affaire. Het Parool doet pogingen om interviews af te nemen, verzoekt om wederhoor en stuurt het artikel een week voorafgaand aan publicatie in concept aan de betrokkenen toe. Zij menen dat sprake is van ‘feitelijke onjuistheden’, ‘suggestieve stellingen’ …lees meer

Auteursrecht op geautomatiseerde achtbaanfoto’s?

Vanuit ons kantoor kijken we momenteel uit op de kermis die midden in het Amsterdamse Westerpark uit de grond is gestampt. Aangetrokken door alles waardoor mensen zich tot een kermis aangetrokken voelen besloot een collega met een groep vrienden een bezoek te brengen aan de kermis, waarbij een rit in de achtbaan uiteraard niet mocht ontbreken. Tijdens de rit wordt de groep op de foto gezet door een automatische camera. De foto komt vervolgens …lees meer

‘De val van SNS Reaal’ vonnis II – geen absolute eis tot wederhoor

Eerder schreven we over de  mislukte poging om via de rechter het boek “De val van SNS Reaal” uit de handel te laten halen. In dat stuk is ook kort aangehaald dat ook een andere procedure tegen het boek was gevoerd, en dat ook in die procedure eiser aan het kortste eind trok. Het is de moeite waard om ook dat tweede vonnis toch kort te bespreken, met name vanwege de overwegingen over wederhoor. In dit tweede kort geding stelt eiser (de toenmalig directeur van het Bouwfonds) dat hij geen gelegenheid tot wederhoor heeft …lees meer

Reputatie vastgoedbaron niet onrechtmatig geschaad door ‘De val van SNS Reaal’

Eind februari is door de voorzieningenrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door Klaas Hummel tegen vijf journalisten van het Financieele Dagblad. Hummel is een oud-zakenpartner van Willem Endstra en wordt, samen met Endstra, opgevoerd in het boek van de gedaagde journalisten getiteld ‘De val van SNS Reaal’. In het eerste hoofdstuk van dat boek wordt Hummel en Endstra een rol toegedicht in de teloorgang van de bank. Via schimmige kredietaanvragen …lees meer